I N T Y G

John Boija, 71 07 22-0498, har varit anställd vid Stiftelsen Internationella Vadstena-Akademien följande tidsperioder, 15 juni - 12 augusti 1990 och 30 mars - 17 augusti 1992. Första sommaren var han anställd som kansliassistent men fick senare ta över den ansvarsfulla uppgiften som scenmästare i operauppsättningen på Vadstena Gamla Teater. Denna direktsändes av Sveriges Radio P2. Under den andra anställningsperioden arbetade han med både ekonomi och administration, direkt underställd verksamhetens ledare. Därutöver har han vid en rad olika tillfällen ryckt in och på ett synnerligen värdefullt sätt hjälpt till att överbrygga intensiva arbetstoppar, bl.a. i samband med flyttningen av verksamhetens kansli i Stockholm.

Vadstena-Akademien bedriver sedan 1964 forsknings- och utbildningsverksamhet på det musikdramatiska området och ger varje sommar operaföreställningar på Vadstena slott och Vadstena Gamla Teater. Verksamheten engagerar varje år omkring 150 personer från hela landet, såväl professionella konstnärer som högskolestuderande samt scentekniska praktikanter. En omfattande nationell uppmärksamhet och ett ständigt växande internationellt intresse vittnar om verksamhetens kvalitet. Operorna recenseras i England, Tyskland, Italien och USA. Sveriges Radio och Sveriges Television är återkommande samarbetsparter - trettioen radiosändningar och åtta televiseringar har gjorts av operor som satts upp i Vadstena. En rad samarbetsprojekt har genomförts både inom och utom landet.

Genom John Boijas intellektuella öppenhet och flexibilitet kunde han fort anförtros mångskiftande och ansvarsfulla uppgifter. Han har en naturlig fallenhet för administration och organisation och har mycket lätt för att uttrycka sig både i tal och skrift. Hans logiska sinne och praktiska handlag gjorde att han snabbt kunde finna lösningar på problem även i intensiva och komplicerade arbetssituationer.

John Boija är en positiv och utåtriktad person, som det är lätt att samarbeta med. Han är pålitlig och effektiv och tillägnade sig osedvanligt fort ett stort kunnande på många olika områden. Jag rekommenderar honom varmt för de utbildningar och anställningar, som han avser att söka och till allt tänkbart ekonomiskt stöd i form av stipendier.

Stockholm den 14 april 1997

 

Astrid Lande, adm. chef, producent
Stiftelsen Internationella Vadstena-Akademien
Bergsgatan 57, 112 31 Stockholm
08-652 61 80, 0143-122 29