En rundvandring på Granholmen


Handkolorerad vy över bostäderna på Granholmen. Av bilden att döma fanns där tre
större bostadshus och ett antal uthus vid mitten av 1920-talet. Det är Faktor Johan
Boijas hus innanför staketet, ingången är ungefär där flaggstången syns i bild

 
Den röda pilen på kartan visar Granholmens läge mitt i Ångermanälven. Till höger bostadshuset sett
framifrån med vårsolen starkt lysande, snön töar snabbt alltmedan dropparna faller från taket


Jenny Boija på förstubron våren 1926. Notera stegen med vällingklockan på uthuset bakom Jenny, den syns
även på färgbilden ovan. På den mittre bilden ser man det uthus som finns i mitten av färgbilden, samt
flaggstångens placering och jordkällaren. Människorna på de båda högra bilderna kan numera
inte identifieras men troligen var även de bosatta på Granholmen


Denna bild är tagen i samband med Jenny Boijas vigsel med Conrad Sundbom midsommardagen 1926
och det är alltså Boijas hus till höger i bild. Notera det typiska staketet med 'böljande' höjd samt jord-
källaren till vänster. Det är med hjälp av dessa som flera av bilderna kunnat knytas till Granholmen

 
Till vänster ses Amanda och Johan Boijas fosterson Holger på Boijas förstubro tillsammans med en
lite äldre lekkamrat samt John Boija till höger. På undre raden ses Holger och Amanda. Bilderna
är tagna ca 1918 och de nyhuggna björkarna som pryder trappan antyder midsommartider


Amanda Boija med fostersonen Holger som dog 1926


Granholmens läge mitt i Ångermanälven gjorde platsen idealisk för en timmersorteringsanläggning. Ovan ses timmerlänsar ute i
farleden mellan Klockestrand och Granholmen och på kajen ligger en ansenlig mängd timmerstockar. Under 1920-talet upp-
levde flottningen sin sista glansperiod i Ådalen och vid denna tidpunkt arbetade och bodde tidvis ett 50-tal flottare på ön


Timmerlänsar i närbild till vänster samt staplarna i land med en bogserbåt i bakgrunden till höger. Om man
idag står på samma plats där dessa två bilder är tagna så skulle man se Sandöbron i fonden till vänster


John, Amanda, Johan och Jenny är alla svartklädda ty de har sorg.
Fostersonen har just gravsatts i Nora kyrka (på fastlandet)

 
 Senare under våren 1926 blir gravstenen färdig och Johan Boijas familjegrav finns kvar ännu,
fast de omgärdande stenarna och kedjorna sedan länge tagits bort av kyrkogårdsförvaltningen


Faktor Johan Boijas hus på ön Granholmen en kall och frostbiten förvinterdag


Ett festklätt sällskap står i den uppskottade gången in till jordkällaren.
Notera också det tredje bostadshuset som skymtar fram i till vänster

 
Lilly Carlsson på besök. Sittandes bredvid sin blivande svärfar Johan,
sticker hon spjuveraktigt ut tungan mot fotografen John!


Oidentifierade människor utanför Boijas staket en solig sommardag


Oidentifierade på Boijas förstubro samt Jenny respektive John på trappan. Sensommar-
solen var tydligen besvärande eftersom en stor gardin satts upp bakom John


Oidentifierade utanför staketet tillsammans John och Jenny


I båten sitter närmast kameran Torsten Sundbom och bakom honom hans far Conrad
med Göran Boija i knät. Bakom honom sitter Lilly Boija med sin dotter Rut samt på
andra sidan Johan och Amanda Boija med Marianne Sundbom i knät. Det är
sommaren 1933 och de skall just åka över från fastlandet till Granholmen


Några bilder från sommaren 1933. Till vänster ses 2-årige Göran Boija som är på besök tillsammans med storasyster
Rut. På den högra bilden ses Torsten, Ingrid och Marianne Sundbom samt Göran och Rut längst till höger. Snart skulle
Granholmen vara kalhuggen och övergiven. Johan och Amanda Boija hade flyttat till Sprängsviken redan i januari 1929


Sista bilden från Granholmen: samma barn som på bilden ovan sitter samlade på
Boijas gamla förstubro, våren 1934. Sorteringsverket var nedlagt och husen skulle snart
rivas och idag påminner bara den raserade jordkällaren en besökare om att ön varit bebodd

Back      Home